دانشگاه تبريز
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

کاربران محترم ایمیل دانشگاهی تبریز :

به استحضار میرساند لطفا سریعا جهت جلوگیری از انتشار هرزنامه (Spam) از طرف ایمیل شما همکاران، که دلیل آن پسوردهای ساده می باشد، پسوردهای خود را با استفاده از کارکترهای خاص مانند # ، & ، * ، ! ، ^ و ...  غیر قابل حدس و شناسایی نمایید. در ضمن پسورد ایمیل خود را در سطح وب منتشز نکنید.

نمونه های پسورد ساده : 123456      desktop     

نمونه های پسورد پیچیده : fri#nds    500%=5    

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>