دانشگاه تبريز

 امام علی علیه السلام:

لِکُلِّ شَیءٍ وَجهٌ وَ وَجهُ دینِکم الصَّلاةُ؛
 

هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.