دانشگاه تبريز

باسمه تعالی
به اطلاع میرساند
همانطور که استحضار دارید علی رغم تاکیدهای مکرر مرکز فناوری دانشگاه، مبنی بر عدم بکارگیری بدون مجوز و پیکربندی نشده تجهیزات وایرلس، متاسفانه عدم رعایت این مساله موجب اختلالات شبکه دانشگاه گردیده می گردد. لذا حسب مفاد بند (أ) صورتجلسه مورخ 26/08/1393 هیئت رییسه محترم دانشگاه:
"هر گونه توسعه شبکه دانشگاه صرفا با مجوز مرکز فناوری اطلاعات صورت پذیرد این فرآیند شامل استفاده از هر نوع تجهیزات فعال در شبکه شامل: سویچ­ها، سرور، اکسس پوینت و غیره می­باشد"
و با توجه به ضرورت رفع اختلال شبکه­ خواهشمند است در صورت نیاز به استفاده از اکسس پوینت شخصی، دستگاه را همراه با نامه درخواستِ پیکربندی،  به مرکز فناوری اطلاعات تحویل نماینـد.
با تشکر
مرکز فنـاوری اطلاعـات