دانشگاه تبريز

سوره نساء آیه ۱۱۰
 
"و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفرالله یجد الله غفورا رحیما"
 
هر کس عمل زشتى انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را غفور و رحیم خواهد یافت.