در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه تبريز

بسمه تعالی
 
به استحضار کلیه عزیزان دانشگاهی میرساند
 
مشکلات اخیر اینترنتی مانند خطای  503  در دستیابی به اکثر سایتها ، به دلیل اختلالات از طرف مخابرات می باشد.
 
 
با تشکر فراوان
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه