در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه تبريز

 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم فرمودند: ان الحسین باب من أبواب الجنة.

 

بى گمان حسین درى از درهاى بهشت است